เปรียบเทียบโปรโมชั่น
ดอกเบี้ยที่ไหนถูกที่สุด?
ค้นหาง่าย ใช้บริการฟรี รู้ผลเร็ว

  • ลดดอกเบี้ย
  • ผ่อนต่อเดือนถูกลง
  • กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซม/ตกแต่งบ้าน
  • ขยายระยะเวลาผ่อน

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการลงทุนออนไลน์ และระบบข้อมูลข่าวสารการลงทุนแบบเรียลไทม์มากว่า 17 ปี ภายใต้เว็บไซต์ อีไฟแนนซ์ไทย (www.efinanceThai.com) ให้แก่ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 28 ราย และนักลงทุนรายย่อยกว่า 100,000 ราย ดังนั้น จุดแข็งของบริษัทฯ คือการต่อยอดทางธุรกิจจากบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งมีจุดแข็งจากการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านการลงทุนเป็นเวลานาน มีทีม IT และการตลาดภายในของตัวเอง จึงมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งยังมีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยของตัวเองหลากหลายช่องทางทั้ง website, YouTube channel, Line, facebook รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมงานสัมมนาด้านการลงทุนต่างๆ อีกด้วย

โดยบริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป โดยมีการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิเช่น บทความ, Youtube Channel, Social Media, Podcast เป็นต้น และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเครื่องมือทางการวางแผนทางการเงิน ผสมผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) AI ที่ช่วยให้การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัท คือ แอปพลิเคชันวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภายใต้ชื่อ Lumpsum

แนวคิด Lumpsum

แนวคิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยสร้างแผนการเงินที่ทุกคนสามารถปำิบัติได้จริง เป็นสร้างแผนการเงินที่ดี ที่สามารถช่วยให้ชีวิตของแต่ละบุคคลเดินทางไปสู่เป้าหมายด้านการเงินที่วางไว้ได้

เริ่มต้นใช้งานง่าย และปลอดภัย

ปลอดภัยทุกขั้นตอนเพราะเรารักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับสูงสุด

ทำไมต้องซื้อกับ Lumpsum

เพราะเรารู้ว่าบริการทางการเงินที่ใช่ใครๆก็อยากได้ เราจึงพยายามทำความรู้จักคุณผ่านคำถามต่างๆ เพื่อคัดสรรบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ยิ่งคุณตอบรายละเอียดตรงกับความเป็นจริงมากเท่าไร เราก็สามารถแนะนำสิ่งที่เหมาะสมให้กับคุณได้มากขึ้นเท่านั้น

ให้ Lumpsum วิเคราะห์บริการด้านการเงินที่เหมาะสมกับคุณได้แล้ววันนี้ ผ่าน Application โหลดเลย ฟรี