แก้หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยสินเชื่อแก้หนี้ | Lumpsum

เปรียบเทียบสินเชื่อแก้หนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • ดอกเบี้ย 11.84% - 18% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเดียวตลอดอายุสัญญา
 • รับเงินก้อนเข้าบัญชีไปแก้หนี้
 • ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อรายอื่น

 • ดอกเบี้ย 14.5 - 28% ต่อปี
 • ถูกตอนต้นแต่เพิ่มตอนท้าย
 • นับเป็นหนี้ใหม่
 • สมัครผ่านนตัวแทน ยื่นเอกสารที่สาขา

วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อการแก้หนี้

1

เลือกสินเชื่อที่ท่านสนใจ

2

กรอกขอมูลสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อแก้หนี้

3

รอการติดต่อกลับจกเจ้าหน้าที่

4

เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับสมัครสินเชื่อที่ท่านสนใจ

5

รับแจ้งผลพิจารณาและตอบรับสินเชื่อ

6

รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ยื่นไว้

7

นำสินเชื่อที่ได้รับไปปิดยอดหนี้เอง

ประโยชน์ของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการแก้หนี้

ได้รับเงินก้อนเข้าบัญชีเลย

จ่ายดอกเบี้ยต่ำ

ลดยอด ผ่อนชำระต่อเดือน

ข้อเสนอแนะ :

ควรนำเงินที่ได้มาดำเนินการปิดหนี้โดยเร็วเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การแก้หนี้

ทำไมต้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการแก้หนี้

 • ดอกเบี้ยเริ่ม 9% ต่อปี

 • เทียบกับดอกเบี้ย ปกติอยู่ที่ 18-28% ต่อปี และ คิดดอกเบี้ยเดียวตลอดทั้งสัญญา

 • ผ่อนรายเดือนน้อยลง

 • เลือกผ่อนชำระสบายๆ 12,24,36 หรือ 60 เดือน

 • ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน

 • ได้รับเงินก้อนเข้าบัญชีไปแก้หนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

 • สัญชาติไทย

 • รายได้

   • 1. รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี
   • 2. รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
   • 3. รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี