ไม่มีรายการ

Blockchain นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ลงทุนได้แล้วผ่าน "กองทุนรวม"

03 พฤศจิกายน 2564


การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลก ล้วนมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และล่าสุดกับเทคโนโลยี Blockchain

เทคโนโลยีต้นทางของสกุลเงินดิจิทัล "cryptocurrency" ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้

การมาของ Blockchain ถูกมองว่าจะเปลี่ยนโลกครั้งใหม่ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับการลงทุน

วันนี้ Lumpsum จะพาทุกคนไปรู้จัก Blockchain และการลงทุน Blockchain ที่สามารถลงทุนได้แล้วผ่านกองทุนรวม

 

ตลอดหลายสิบหรือหลายร้อยปีที่ผ่านมา แม้โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้า หรือลดขั้นต้นและต้นทุนการผลิตแบบเดิม ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงจนผลิตภัณฑ์เดิมถูก Disrupt ไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า Disruptive Technology

 

Blockchain หากตีความตรง ๆ จะได้ว่า Block คือ การเก็บข้อมูลเป็นส่วน ๆ แล้วนำเชื่อมต่อเหมือนโซ่คล้องกัน (Chain) โดยมีวิธีการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะส่งต่อและถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย จึงทำให้รู้ว่าข้อมูลถูกเก็บ ณ เวลาใด ถูกแก้ไขหรือไม่

ข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นจึงมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากทุกคนในเครือข่ายจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน นั่นคือ ถ้าใครอยากจะแก้ไขข้อมูลก็มีทางเดียวคือต้องเข้าไปแก้ในเครื่องของทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก ๆ หากเครือข่ายนั้นใหญ่มากพอ

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีคนกลาง ถึงแม้จะไม่มีคนกลาง แต่การที่ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลเดียวกันและเปลี่ยนแปลงได้ยาก จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

บิตคอยน์จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งช่วยแก้ปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ความโปร่งใสของข้อมูลที่ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลเดียวกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคนกลาง ฉะนั้น เทคโนโลยี Blockchain จึงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียว

 

เทคโนโลยี Blockchain ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียว

เทคโนโลยี Blockchain ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เห็นได้จากการสำรวจโดย 451 Alliance บริษัทชั้นนำด้านวิจัยเทคโนโลยี พบว่า 52% ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing) มีแผนจะใช้งาน Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 50% ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Business Service) มีแผนใช้งาน Blockchain ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มจะใช้งาน Blockchain เช่นกัน

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี Blockchain

1. การเก็บข้อมูล – ด้วยรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เปรียบเสมือนเครือข่าย ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน

2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ – ธุรกรรมต่าง ๆ ที่ถูกเก็บบันทึกใน Blockchain จะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้

3. กระจายศูนย์ – Blockchain ไม่ถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่ง ข้อมูลจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะและสามารถเข้าตรวจสอบได้

 

ปัจจุบัน บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นเจ้าแรกที่นำร่องเปิดขายกองทุน Blockchain ในชื่อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ SCBBLOC (A) ที่เป็นชนิดสะสมมูลค่า กับ SCBBLOC (E) ที่เป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจาก บลจ.ไทยพาณิชย์แล้ว ยังไม่มี บลจ.อื่น ที่เปิดขายกองทุน Blockchain โดยตรง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2564) มีเพียงบางกองทุนที่ Blockchain เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้น ๆ ไปลงทุน เช่น กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ของ บลจ. แอสเซ็ทพลัส และกองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ของ บลจ.ทิสโก้ เป็นต้น

ข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain คลิกที่นี่...

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ คลิกที่นี่...

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet คลิกที่นี่...

 

- เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเรียกว่า Disruptive Technology

- ปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain กำลังจะเปลี่ยนโลก

- Blockchain เป็นระบบเครือข่ายไร้คนกลาง ทุกคนมีข้อมูลเหมือนกัน ยากต่อการแก้ไข

- Blockchain ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัล

- ปัจจุบันสามารถลงทุน Blockchain ผ่านกองทุนรวม

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ