ไม่มีรายการ

ทำอย่างไรไม่รวย...ใช้ธรรมะพารวย

22 กุมภาพันธ์ 2564


 

ทำอย่างไรไม่รวย...ใช้ธรรมะพารวย

     คนส่วนใหญ่อยากจะรวย ก็ไปซื้อหวย หรือ เล่นการพนัน จริงๆๆแล้วคำว่ารวย ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีเงินมากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับความ “ พอดี ” ที่ตรงไหน แค่เรารู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักขยายดอกผล แค่นี้ก็รวยได้ แถบ!! ไม่น่าเชื่อเมื่อ ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทะเจ้าก็ได้สอนเรื่องวางแผนการเงิน ตามที่ พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า แนวพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์สายกลาง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้สอนสำหรับการวางแผนการเงิน คือ หลักโภควิภาค 4 คือ การแบ่งเรายได้เป็น 4 ส่วน (คิดเป็น 25% ของรายได้ ต่อ 1 ส่วน)

1 ส่วน = 25% ของรายได้ สำหรับใช้จ่ายส่วนตัว เลี้ยงดูครอบครัว(สามี ภรรยา พ่อ แม่ บุตร)
และทำบุญ ทำทาน
สงสัย : มันน้อยเกินไป จะพอใช้หรือ?????
ตอบ : แนวทางหลักธรรม ให้เดินสายกลาง สมถะ และใช้สมฐานะตนแนวทางการเงิน ให้ดูสิ่งจำเป็นหรือต้องการ ให้เหมาะสมกับตน แล้วลดรายจ่าย

2 ส่วน = 50% ของรายได้ ใช้สำหรับการออม และลงทุนในกิจการ ที่เรามีความรู้ความชำนาญ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน อีกทั้งให้หวังผลประโยชน์ ในอนาคต
สงสัย : เงินออม และ ลงทุน ทำไมสูงมากถึง 50%

ตอบ : ต้องการให้เก็บออม และ ลงทุน เพื่อชีวิตบั้นปลายไม่ลำบาก

1 ส่วน = 25% ของรายได้ ใช้ยามฉุกเฉิน กรณีมีเรื่องไม่คาดฝัน เช่นอุบัติเหตุ ป่วย ตกงาน
สงสัย : เงินฉุกเฉิน ทำไมต้องเก็บไว้สูงถึง 25%

ตอบ : วิกฤตโควิค เมื่อคนตกงาน และ ป่วย คือ คำตอบที่ถูกเฉลยให้ รู้แล้วในวันนี้

หลักธรรมสอนไว้เมื่อ 2,500 ปีแล้ว ถ้าเราปฏิบัติ ลูกหมู!!! เชื่อว่าจะรอดทุกวิกฤต และมีความสุขตอนบั้นปลายชีวิต สาธุ สาธุ (ขอให้พวกเราหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค ปลอดภัยนะคะ)

ธรรมะพารวย

นฤมล บุญสนอง CFP® นักวางแผนการเงิน / วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ