ไม่มีรายการ

จะซื้อกองทุนรวม ต้อง!! อ่านหนังสือชี้ชวน

26 กันยายน 2562


 

จะซื้อเสื้อซักตัว ยังต้องดูสี ดูไซต์ให้เหมาะ ให้พอดีกับคนใส่ จะซื้อกองทุนก็ต้องหาที่เหมาะกับเราเช่นกัน

 

ฉะนั้น ก่อนซื้อกองทุนต้องหาข้อมูล และหนึ่งในข้อมูลสำคัญคือ “หนังสือชี้ชวน”

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน โดยสามารถตอบข้อสงสัยของผู้ลงทุนได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากหนังสือชี้ชวนเป็นเสมือนคลังข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ๆ

 

อะไรคือสิ่งที่ต้องอ่าน / ต้องรู้ ในหนังสือชี้ชวน ?

 

1. คุณกำลังลงทุนอะไร

หนังสือชี้ชวนจะระบุชัดเจนว่ากองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนอย่างไร ด้วยสัดส่วนเท่าใด เช่น ตราสารทุนเป็นหลัก หรือตราสารหนี้เป็นหลัก เป็นต้น
ดังรูปตัวอย่าง

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 

2. กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

หนังสือชี้ชวนจะเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนเหมือนรูปตัวอย่าง

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

*รูปตัวอย่าง 1

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

**รูปตัวอย่าง 2

 

3. คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

เป็นสิ่งที่อธิบายใน “คำเตือนสำคัญ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน


*รูปตัวอย่าง 1

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

**รูปตัวอย่าง 2


4. สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราจะรู้ว่าเงินที่เราลงทุนเขานำไปลงทุนต่อในสินทรัพย์อะไรบ้าง

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 


5. ค่าธรรมเนียม

ต้องดูว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ยกเว้นให้รึเปล่า

 

 “หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 


6. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานที่แสดงคือ ผลการดำเนินงานในอดีต ถ้าดีไม่ได้การรันตีว่าอนาคตจะยังดี แต่อย่างน้อยก็พอจะทำให้เราเห็นว่าผู้จัดการกองทุนมีฝีมือ กลับกัน ถ้าแย่ ก็เตือนให้เราระวังว่าเขาไม่เก่ง โดยดูเทียบกับ Benchmark เป็นสำคัญ

 

“หนังสือชี้ชวน” เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 

6 ส่วนนี้ คือส่วนสำคัญที่ต้องดูก่อนจะซื้อกองทุนรวม หากอยากได้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม เชิญชวนที่ LUMPSUM ได้นะครับ

 

ดาวน์โหลดติดตั้งแอปฯ Lumpsum ได้แล้วที่นี่
iOS
Android

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ