ไม่มีรายการ

อยากเป็นไท จากหนี้เสียบัตรเครดิต "คลินิกแก้หนี้" ที่เดียวจบ!

07 เมษายน 2563


[อัปเดต 17/07/2563]

ใครเป็นหนี้เสีย (NPL) จากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หากอยู่ในสถานะนี้ คิดไม่ออก นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย รีบอ่านโดยพลัน! 

"บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" แม้มันช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้เราได้ก็จริง แต่ท้ายสุดหากเราพลาดพลั้งไป แน่นอนว่า..จากผู้ช่วยมันจะกลายเป็นผู้บงการชีวิตเราในที่สุด 

แต่ทุกปัญหามีทางออก ใครหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐ ที่ตั้งมาเพื่อช่วยคนที่เป็น "หนี้เสีย" จากสารพัดบัตรโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานนั้นคือ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

อ่านบทความนี้ให้จบและทำความเข้าใจ ท่านจะเห็นหนทางสู่การ "เป็นไท" เพื่อที่จะได้มีสติ สมาธิ ไปทำมาหากิน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยที่ไม่ต้องมา "หวาดผวา" กับการถูกทวงหนี้เช้า-เย็น อีกต่อไป

คลินิกแก้หนี้คือใคร

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ แทนเจ้าหนี้ของลูกหนี้อย่างครบวงจร เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 จากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ 35 สถาบันการเงิน (รายชื่ออยู่ด้านล่างสุดค่ะ) โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลาง

คอนเซ็ปต์การทำงานของคลินิกแก้หนี้ คือ เขาจะรวมหนี้ของเราที่มีอยู่กับเจ้าหนี้หลายรายมา "ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่" (ไม่ใช่การทำหน้าที่ "ปล่อยสินเชื่อ" หรือการไป "ปิดหนี้" ให้) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ให้

หนี้เสียประเภทไหนบ้าง

เป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ของ 35 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นหนี้เสีย ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ส่วนหนี้เสียประเภทอื่น เช่น หนี้บ้าน​ รถยนต์​ รถจักรยานยนต์ รอไปก่อนค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีในโครงการ เช่นเดียวกับหนี้นอกระบบ ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลธรรมดา (พนักงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ) ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2. เป็น "หนี้เสีย" บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของ 35 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

3. เป็น "หนี้เสีย" ก่อน 1 ก.ค.63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิ.ย.63 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

*ปล.คดีดำ หรือคดีแดง ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ คลิกนิกแก้หนี้ by SAM ได้ , คดีดำ หรือ คดีหมายเลขดำ หมายถึง คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล และคดีแดง หรือ คดีหมายเลขแดง หมายถึง คดีที่ศาลมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หรือพิพากษาแล้ว (หากบังคับคดีแล้ว จะไม่เข้าเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้)

*ปล.มีหนี้บัตรแค่ใบเดียว ก็เข้าร่วมโครงการได้ หากคุณสมบัติครบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ปกติแล้วหากเราผิดนัดชำระ อาจจะถูกปรับที่ดอกเบี้ยสูงถึง 18% สำหรับบัตรเครดิตและ 28% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล แต่การเข้าโครงการนี้จะถูกปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ และคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยใหม่เพียงแค่ 4-7% เท่านั้น โดยดอกเบี้ยใหม่จะคำนวณจากช่วงรายได้ของเรา

- ผ่อนสบายๆ ตามตารางชำระหนี้ นานสูงสุด 10 ปี

- ทำสัญญาแก้หนี้เพียงฉบับเดียว ไม่ถูกทวงถามจากเจ้าหนี้หลายราย

- แก้ไขหนี้หลายรายได้ครบ จบในที่เดียว

- ไม่ก่อหนี้เพิ่ม ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ

- ชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ

หากสนใจสมัคร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ใช้เอกสารประกอบที่จำเป็นตามแต่กรณี ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร เพื่อให้ทราบข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ โดยตรวจสอบได้ที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 

เคาน์เตอร์ธนาคาร 

ยื่นผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM) 

ยื่นผ่าน Mobile Banking 

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 

ยื่นคำขอผ่าน Internet Banking

5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน

6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)

8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)

9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ

10. ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

มีวิธีการและขั้นตอนการสมัครอย่างไร รอนานแค่ไหนรู้ผล

สมัครคลินิกแก้หนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้จาก 3 ช่องทาง

1. ทางเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.debtclinicbysam.com

2. ทางไลน์ ID : debtclinicbysam

3. สมัครด้วยตนเองที่ 5 สาขา ได้แก่ กรุงเทพ / สุราษฎร์ธานี / ขอนแก่น / พิษณุโลก / เชียงใหม่ ดูได้จากลิงก์นี้ https://www.debtclinicbysam.com/ เลื่อนลงไปด้านล่างสุด

จากนั้นรอผลการยืนยันจากสถาบันให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมายเพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2610 2266

เท่าที่อ่านจากคอมเมนต์ของลูกหนี้หลายรายในเพจของคลินิกแก้หนี้ ระยะเวลาในการรอผลอนุมัติเข้าโครงการประมาณ 1 เดือนเศษค่ะ ดังนั้น สมัครก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน แต่สำคัญคือเอกสารต้องครบถ้วนค่ะ

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ในการปฏิบัติตน ขณะเข้าร่วมโครงการ

มีเงื่อนไขเพียง ชำระค่างวดตรงตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และให้คำยืนยันไม่ก่อภาระหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี นับจากเข้าร่วมโครงการ

35 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมในโครงการคลินิกแก้หนี้

ธนาคารพาณิชย์ 17 แห่ง = ธ.กรุงศรี,ธ.กรุงเทพ,ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย, ธ.ไอซีบีซี (ไทย), ธ.กสิกรไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์, ธ.ไทยพาณิชย์,ธ.ธนชาต, ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธ.ทิสโก้, ธ.ยูโอบี, ธ.ทหารไทย, ธ.ซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ., ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย), ธ.กรุงไทย และ ธ.ออมสิน

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 18 แห่ง = บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส, บ.เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส, บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา, บ.เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส, บ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์), บ.อีซี่ บาย, บ.ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย), บ.พรอมิส (ประเทศไทย), บ.ซัมมิท แคปปิตอล, บ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล, บ.ไอทีทีพี, บ.เมืองไทย แคปปิตอล, บ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติเข้าข่าย ให้รีบติดต่อเข้าไปเลยนะคะ เพื่อที่จะได้ผ่อนจากหนักเป็นเบา หนี้เสียเก่าจะได้เลิกมาหลอกหลอน ดอกเบี้ยถือว่าต่ำมากๆ ยิ่งช่วงนี้จัดโปรช่วยเหลือช่วงโควิด-19 ดอกเบี้ยเหลือแค่ 2-3% เท่านั้น

ขอให้ทุกท่านโชคดี ปลอดหนี้เร็วๆ ค่ะ

#ปลดดอกบัตรเครดิต #มาเลิกทาสบัตรเครดิต #คลินิกแก้หนี้ #อิสระภาพในการใช้ชีวิต

สมัครเข้าโครงการ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ในช่วง เม.ย. - ก.ย. 63 จะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ย 2% จากมาตรการผ่อนปรนของโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ