ที่สุดของนวัตกรรมที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินสำหรับคุณ

Mobile Friendly

ช่วยวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยคำนวณจากไลฟสไตล์ รายรับ รายจ่าย และความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณยอมรับได้ เพื่อให้คุณมีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายในอนาคต

Counseling

สอนให้คุณเข้าใจวิธีวางแผนการเงินแบบง่ายๆ ฟรี ต่อไปนี้คือคุณสมบัติสำคัญและความสามารถที่คุณจะได้รับจากแอปพลิเคชัน Lumpsum บนมือถือ ผ่านทั้งระบบ IOS และ Android

ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ

เลขาส่วนตัว ด้านการเงิน

ช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน วางแผนและให้คำแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการแบบองค์รวมที่เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การออมเงิน วิธีบริหารภาษี การลงทุน ประกันชีวิต และการเกษียณอายุ

คุณรู้หรือไม่ เมื่ออายุครบ 60 ปี ต้องเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณขั้นต่ำมากถึง

4.3ล้านบาท

ถึงจะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ได้สบายๆ เทียบเท่าค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยที่

75ปี

แต่ความจริงกลับพบว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุมีเงินออมเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ มีจำนวนน้อยกว่า

10%

คุณรู้หรือไม่ เมื่ออายุครบ 60 ปี ต้องเตรียมเงินสำหรับเกษียณขั้นต่ำ

4.3ล้านบาท

ถึงจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ได้สบายๆยืนยาวเทียบเท่ากับอายุเฉลี่ยของคนไทยที่ำ

75ปี

แต่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันกลับพบว่าผู้สูงอายุที่มีเงินออมเพียงพอสำหรับใช้จ่าย มีจำนวนน้อยกว่า

10%

ประเมินฐานะการเงินส่วนบุคคล

ความมั่งคั่งทางการเงิน อนาคตที่ทุกคนสร้างได้

อยากมีเงินใช้แบบไม่ลำบากไปตลอดชีวิตต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ แอปพลิเคชัน Lumpsum จะเริ่มต้นตรวจสอบว่าวันนี้คุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือยัง? คุณมีเงินออมและเงินสำรองที่มากพอหรือไม่? คุณควรนำเงินออมที่มีมาจัดสรรลงทุนอย่างไร? เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ Lumpsum ยังสามารถวิเคราะห์แผนการเงินของคุณว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้หรือไม่?

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน Download App
x