เปรียบเทียบโปรโมชั่น
ดอกเบี้ยที่ไหนถูกที่สุด?
ค้นหาง่าย ใช้บริการฟรี รู้ผลเร็ว

  • ลดดอกเบี้ย
  • ผ่อนต่อเดือนถูกลง
  • กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซม/ตกแต่งบ้าน
  • ขยายระยะเวลาผ่อน

เริ่มค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์ที่ต้องการ

สำหรับผู้ที่ผ่อนมาแล้ว 3 ปี

รีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด

สินเชื่อนี้คืออะไร

คือการย้ายไปผ่อนกับธนาคารใหม่ โดยจะต้องผ่อนมามากกว่า 3 ปี (หรือบางธนาคารกำหนดไว้ 5 ปี) ซึ่งธนาคารใหม่จะให้ดอกเบี้ยถูกกว่า หรือขยายระยะเวลาผ่อน ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนถูกลง หรือ ผ่อนหมดเร็วขึ้น

รวมถึงสามารถนำบ้าน/คอนโด ที่กำลังผ่อนกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือติดขายฝาก มารีไฟแนนซ์เพื่อผ่อนกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าได้เช่นกัน

สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร

  • ต้องการลดดอกเบี้ย หรือ ผ่อนต่อเดือนถูกลง
  • ต้องการวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้าน ตกแต่งบ้าน
  • ต้องการขยายระยะเวลาผ่อน เพื่อให้จ่ายต่อเดือนถูกลง
  • ผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (หรือขายฝาก)