รีไฟแนนซ์บ้านเปรียบเทียบโปรโมชั่น
ดอกเบี้ยที่ไหนถูกที่สุด

ค้นหาง่าย ใช้บริการฟรี รู้ผลเร็ว

 • ลดดอกเบี้ยบ้าน
 • ผ่อนถูกลง
 • ซ่อมแซม/ตกแต่ง
 • ผ่อนสั้น ขยายระยะเวลาผ่อน
บริการพิเศษฟรี!
...

Lumpsum

PRIVILEGE

ต้องการความมั่นใจในการรีไฟแนนซ์ ให้ "Lumpsum" จัดการให้โดยการยื่นทุกธนาคารให้คุณ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ย

สามปีแรก 2.39 %

ฟรี!

 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ย

ปีแรก* 0.5 %

ฟรี!

 • ค่าประเมินหลักประกัน
 • ค่าจดจำนอง

ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ย

ปีแรก 1.75 %

ฟรี!

 • ค่าจดจำนอง
 • ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • ค่าอากรแสตมป์

รีไฟแนนซ์บ้าน คอนโดมิเนียม

Refinance (รีไฟแนนซ์) คืออะไร

การย้ายวงเงินกู้จากธนาคารเดิมไปยังธนาคารใหม่ เพื่อช่วยลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง ลดภาระการผ่อนต่อเดือนและช่วยทำให้ระยะเวลาในการผ่อนสั้นลง

Refinance (รีไฟแนนซ์) เมื่อไหร่

เมื่อผ่อนกับธนาคารเดิมครบ 3 ปี เนื่องจาก ในสัญญากู้ของธนาคาร จะกำหนดค่าปรับ กรณีไถ่ถอนก่อน 3 ปี ประมาณ 1-3% ของวงเงินกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเหมาะกับใคร

 • ต้องการลดดอกเบี้ย หรือ ผ่อนต่อเดือนถูกลง
 • ต้องการวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้าน ตกแต่งบ้าน
 • ต้องการขยายระยะเวลาผ่อน เพื่อให้จ่ายต่อเดือนถูกลง