ไม่มีรายการ

4 ไม่ ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติ

28 มีนาคม 2565


ระยะหลังมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีของสถาบันการเงินเกิดขึ้น เช่น ไม่ออกใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการชำระเงินแก่ลูกค้า และ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม

ล่าสุดแบงก์ชาติจึงออกมาให้ข้อมูลว่า กลุ่มสถาบันการเงิน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบังคับใช้หลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยใช้

หลักการ "4 ไม่" ประกอบด้วย

 

1. ไม่หลอก

เช่น หลอกให้ทำประกันโดยแจ้งว่าเป็นเงินฝาก บอกข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน

2. ไม่บังคับ

เช่น บังคับทำประกันพ่วงสินเชื่อ บังคับทำบัตรเดบิต

3. ไม่รบกวน

เช่น รบเร้า โทรรบกวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งที่ลูกค้าปฏิเสธ

4. ไม่เอาเปรียบ

เช่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ได้ให้บริการจริง


ซึ่งหากคุณใครก็ตามที่เป็นลูกค้าแล้วพบการให้บริการที่ขัดต่อหลัก "4 ไม่" หรือเป็นพนักงานของสถาบันการเงินหรือ non-bank ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติ ที่ถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์จนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อลูกค้าตามหลักดังกล่าวได้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ ที่นี่ หรือ โทร. 1213

การแจ้งเบาะแสนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีข้อกำหนดแบบนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมาเจอประจำเลย รอบต่อไปหากยังรบกวนอีก ต้องแจ้งสักหน่อยแล้ว

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ