ไม่มีรายการ

จัดพอร์ตกองทุนตามวัย ปังได้ทุกช่วงอายุ

14 ตุลาคม 2565


เคยสงสัยกันใช่มั้ยครับ

ว่าอายุเท่านี้...ลงทุนอะไรดี ?

จัดพอร์ตอย่างไรดี ให้พอร์ตเราเติบโตได้อย่างมั่นคง

LUMPSUM จะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกัน

ว่าจะจัดพอร์ตตามวัยอย่างไรให้ปังได้ทุกช่วงอายุ

 

 

วัยเริ่มต้นทำงาน ( 20 - 30 ปี )

วัยเริ่มต้นทำงาน

ช่วงเริ่มต้นลงทุน สามารถลองผิดลองถูกได้อย่างเต็มที่

เป็นช่วงวัยที่ได้เปรียบในการออมและลงทุนมากที่สุด เพราะยังเพิ่งเริ่มต้นทำงาน ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินมากนัก แถมยังมีเวลาให้ได้ลองถูกลองผิดได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น จึงสามารถเรียนรู้และลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์เสี่ยงสูงได้

 

วัยสร้างครอบครัว ( 30 - 40 ปี )

วัยสร้างครอบครัว

ช่วงก่อร่างสร้างตัว เงินลงทุนเติบโต สะสมความมั่งคั่ง

เป็นช่วงวัยที่ทำงานมาแล้วระยะหนึ่ง เริ่มมีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการเงิน แต่ก็เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในเรื่องการเงิน จากภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เพราะอยู่ในวัยที่กำลังก่อร่างสร้างตัว อาจจะต้องวางแผนแต่งงาน มีลูก ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น

เมื่อมีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้น ระดับการยอมรับความเสี่ยงจึงลดลง ดังนั้น จึงควรปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเพิ่มสัดส่วนการออมและการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง

 

วัยมั่นคง ( 40 - 55 ปี ) 

วัยมั่นคง

ช่วงเริ่มใช้ชีวิตอย่างมั่นคง เตรียมพร้อมสู่อิสรภาพทางการเงิน

เป็นช่วงที่ชีวิตมีหลักฐานมั่นคงที่สุด ฐานเงินเดือนสูงขึ้น แม้จะยังมีภาระทางการเงินอยู่ แต่ก็ผ่อนคลายลงไปมากแล้ว เช่น ผ่อนบ้านใกล้จะหมดแล้ว ลูก ๆ เริ่มเรียบจบกันบ้างแล้ว เป็นต้น

หากบริหารจัดการและวางแผนการออมและลงทุนมาอย่างมีวินัยตั้งแต่ต้น ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ครอบครัวฐานะทางการเงินดี มีความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน

แต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น เหลือเวลาหาเงินและลงทุนอีกไม่กี่ปี ช่วงวัยนี้จึงควรลดความเสี่ยงรวมของพอร์ตลงตามช่วงอายุ เน้นออมเงินและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

 

วัยเกษียณ ( 55 ปีขึ้นไป )

วัยเกษียณ

ช่วงเกษียณอายุ มีความสุขกับการใช้ชีวิต

เป็นช่วงวัยที่บางคนวางมือจากการทำงานแล้ว หรือบางคนก็เหลือเวลาทำงาน หารายได้อีกเพียงแค่ 5 ปี คนส่วนใหญ่ในช่วงวัยนี้จะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมของตนเอง แม้ภาระหนี้สินต่าง ๆ จะหมดไปบ้าง หรือเหลือน้อยเต็มทีแล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแทนที่ก็คือ "ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ"

ดังนั้น ในวัยเกษียณจึงควรเน้นออมและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเป็นหลัก แต่ก็ใช่ว่าจะลงทุนในหุ้นไม่ได้ เพราะสำหรับคนที่สะสมความมั่งคั่งมาอย่างดีและมากพอ การแบ่งเงินลงทุนราว 5-10% ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้น เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากสูญเสียเงินก้อนนี้ก็ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

 

บทสรุป

จัดพอร์ตกองทุนตามวัย ปังได้ทุกช่วงอายุ

บทสรุป จัดพอร์ตกองทุนตามวัย ปังได้ทุกช่วงอายุ

จากตารางจะเห็นชัดเจนว่าอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับการยอมรับความเสี่ยงจะลดลง การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจึงแปรผกผันกับอายุ กล่าวคือ ยิ่งอายุเพิ่มขึ้น ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้แทน

อย่างไรก็ตาม แม้ "ช่วงวัย" และ "อายุ" จะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดสรรเงินลงทุน แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดพอร์ตของแต่ละคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางการเงิน ความรู้ความสามารถในการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน อาชีพ หน้าที่การงาน ไปจนถึงภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น ตารางการจัดพอร์ตกองทุนตามตารางข้างต้น เป็นเพียงกรอบตัวอย่างที่เราสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับตัวเราเองได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนตามสัดส่วนข้างต้นเพียงอย่างเดียว

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ