ไม่มีรายการ

TLMSEQ กองทุนหุ้นกลาง - เล็ก จิ๋วแต่แจ๋ว ผลงานติดดาว

30 มิถุนายน 2565


เจาะลึกกองทุนรวมหุ้นขนาดกลาง - เล็ก
กับ TLMSEQ จาก บลจ.ทาลิส
นับเป็นกองทุนติดดาว ที่ผลงานโดดเด่น
มาพร้อมกับโอกาสที่จะทำให้พอร์ตรวมชนะตลาดได้

วันนี้ Lumpsum จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับกองทุนนี้กัน
ว่าจะน่าสนใจเข้าไปลงทุนมากน้อยแค่ไหน
เพื่อช่วยเสริมพอร์ตกองทุนของเราให้แกร่งมากยิ่งขึ้น

ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับ TLMSEQ

ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับ TLMSEQ

สัดส่วนการลงทุนของ TLMSEQ

สัดส่วนการลงทุนของ TLMSEQ

แม้ตามนโยบายการลงทุนจะกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ก็ลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินการในอดีตของ TLMSEQ

ผลการดำเนินการในอดีตของ TLMSEQ

จากผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏทิน จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 60 กองทุน TLMSEQ มีผลงานชนะ Benchmark มาโดยตลอด

ความเสี่ยงของกองทุน TLMSEQ

ความเสี่ยงของกองทุน TLMSEQ

กองทุน TLMSEQ นับเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหุ้น (ตราสารทุน) เพียงอย่างเดียว และเป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ซึ่งปกติจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน TLMSEQ

ข้อมูลอื่นๆของกองทุน TLMSEQ

กองทุนนี้เป็นกองทุนแบบ Active Fund ที่ต้องการให้ผลตอบแทนชนะตลาด จึงมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากองทุนสูงกว่ากองทุนแบบ Passive Fund

บทสรุปของ กองทุน TLMSEQ

บทสรุปของ กองทุน TLMSEQ3

คำเตือน ระวัง! การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

คำเตือน

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ