ไม่มีรายการ

รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ กับการลงทุนในหุ้นกู้ GULF

16 สิงหาคม 2565


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF
ยักษ์ใหญ่หุ้นโรงไฟฟ้าของไทย
ด้วยเป็นธุรกิจ Utilities ที่คนยังต้องกินต้องใช้
ทำให้ปีที่ผ่านมา รายได้และกำไรของ GULF จึงยังสามารถเติบโตสวนวิกฤติ COVID-19 ได้

GULF กำลังขยายการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จึงระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ 2 ชุด

วันนี้ LUMPSUM จะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกัน
ว่าทำไมหุ้นกู้ดิจิทัล GULF ถึงน่าสนใจเข้าไปลงทุน

 

 

ทำความรู้จักกับ "หุ้นกู้"

ทำความรู้จักกับ "หุ้นกู้"

หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (นักลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออก (บริษัทเอกชน) มีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ "ดอกเบี้ย" อย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะได้รับ "เงินต้น" คืน เมื่อครบกำหนดอายุ

ทำความรู้จักกับ "GULF"

ทำความรู้จักกับ "GULF"

GULF เป็น Holding Company ถือหุ้นในบริษัทที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business) และธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

จะเห็นว่า แต่ละกลุ่มธุรกิจล้วนมีศักยภาพในการเติบโต เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบธุรกิจ

ผลการดำเนินงานของ GULF 

ผลการดำเนินงานของ GULF 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติสร้างรายได้หลักให้กับ GULF ด้วยสัดส่วนเกือบ 80% ของรายได้ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานของ GULF รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปี 64 แตะ 5.28 หมื่นลบ. ส่วนกำไรก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแตะ 7.67 พันล้านบาท สะท้อนผลประกอบที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสวนวิกฤติ COVID-19 เนื่องจากอยู่ในธุรกิจที่สินค้าและบริการอยู่ในกลุ่ม Utilities ที่คนจำเป็นต้องกินต้องใช้

ข้อมูลหุ้นกู้ GULF 

ข้อมูลหุ้นกู้ GULF 

หุ้นกู้ GULF ที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ส่วนหุ้นกู้อายุ 7 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้แบ่งเป็น “หุ้นกู้ดิจิทัล” กับ “หุ้นกู้ทั่วไป” โดย “หุ้นกู้ดิจิทัล” จะเสนอขายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ส่วน “หุ้นกู้ทั่วไป” เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ระดับ “A-” นับเป็น Investment grade ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ “A” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความน่าเชื่อถือของ GULF ในระดับสูง ทั้งด้านความมั่นคงของธุรกิจและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน

ร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ GULF

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางจองซื้อหุ้นกู้ GULF 

ช่องทางจองซื้อหุ้นกู้ GULF 

"หุ้นกู้ดิจิทัล" อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี จะเสนอขายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

ผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯ เป๋าตัง และวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ ที่นี่ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

"หุ้นกู้ทั่วไป" อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. ธนาคารกสิกรไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บล. เกียรตินาคินภัทร)
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์

คำเตือน

อ้างอิง :

เปิดอาณาจักร "SABUY" ทำธุรกิจอะไรบ้าง

GULF

สนใจโฆษณาติดต่อ :
Tel: 081-773-6258 (จอย)
Email: [email protected]

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ