ไม่มีรายการ

ซื้อประกันชีวิตแบบไหนคุ้มที่สุด? สำหรับคนมีเงินน้อย (งบน้อย)

09 ตุลาคม 2563


กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตอย่างเดียว มี 2 ประเภท คือ

1) การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

2) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ซึ่งประกันชีวิตที่เหมาะกับคนเงินน้อย - งบน้อย แต่ได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองชีวิตมากมาย

คือ "ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา"

ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่พึ่งแต่งงาน และอยู่ระหว่างการตั้งตัวและมีบุตรเล็กๆ

ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว

ถ้าคุณเป็นหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ก้อนใหญ่ต้องใช้เวลานานในการผ่อน

และถ้าคุณเป็นคนมีเงินน้อยและชีวิตมีความเสี่ยงเพียงชั่วระเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา “Term Insurance”

คือการคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันซึ่งเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดไว้

โดยในกรมธรรม์จะเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ เช่น 5 ปี ,10 ปี ,20 ปี ฯลฯ

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานั้นมีเงื่อนไข คือคนทำประกัน จะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น

ถ้าครบกำหนดตามสัญญาแล้วยังมีชีวิตอยู่ จะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการจ่าย “เบี้ยทิ้ง” ในลักษณะปีต่อปี

ไม่สามารถเวนคืนหรือมีมูลค่าเงินสดได้ คล้ายกับประกันอุบัติเหตุ ถือเป็น

การประกันชีวิตที่แท้จริง

ช่วงอายุรับประกันภัย

โดยทั่วไปกำหนดอายุรับประกันภัยไว้ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปี

หรือ 55 ปี หรือ 60 ปี ไม่เกินกว่า 60ปี

 

มีประโยนช์อย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกเน้นความคุ้มครองชีวิต โดยที่สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้เอง และมีจำนวนเงินในการจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่มาก

เช่น คู่สมรสใหม่ ที่ยังอยู่ระหว่างการตั้งตัวและมีบุตรเล็กๆ หรือบุคคลที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัว

ถ้าหากว่าหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลง จะนำความลำบากมาสู่คนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่

บุคคลที่มีภาระหนี้สิน เพราะ ถ้าคนที่มีหนี้สินได้ทำประกันประเภทนี้ ก็จะมีประโยชน์ในการคุ้มครองหนี้สิน ถ้าผู้เอาประกันได้เสียชีวิตลง ไม่ต้องกลัวว่าภาระหนี้สินจะตกไปเป็นของครอบครัว

เพราะทางบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายหนี้สิน หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ และโดยส่วนมากเจ้าหนี้ก็จะขอให้ผู้เอาประกันทำประกันประเภทนี้ไว้ โดยให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์

 

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศหญิง อายุ 29 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี / ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 10 ปี (ดูตามตาราง)

 

ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันในจำนวน1,000,000 บาทเท่ากันหากเป็นประกันชีวิต

แบบแบบตลอดชีพ จะมีเบี้ยประกันอยู่ที่ 20,000 กว่าบาท/ปี

 

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

 

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

 

ข้อดี

การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ำ

จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน

การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ำประกันในการจำนอง กู้ยืม ทำให้ครอบครัว

ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน

สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

 

ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ต้องเป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

เป็นประกันชีวิตที่ทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย

เป็นกรมธรรม์ที่ไม่ยกเลิกหรือเวนคืนก่อนถือครบ 10 ปี


ข้อเสีย

การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา กรมธรรม์จะสิ้นสุดลง

ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับจำนวนเงินใดๆ

การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีมูลค่าเงินสดได้ จึงไม่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้

หมายความว่าหากไม่จ่ายเบี้ยการคุ้มครองจะจบลงทันที

 

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ