ไม่มีรายการ

หลักการอ่าน Fund Fact Sheet สำหรับมือใหม่เริ่มต้นกองทุนรวม

25 พฤษภาคม 2566


เวลาเราจะซื้อของซักหนึ่งอย่าง
เรามักจะหาข้อมูลของของชิ้นนั้น
เช่น ถ้าจะซื้อขนมซักซอง ที่เรายังไม่เคยกินมาก่อน
แน่นอนว่าเรายังไม่รู้ว่ารสชาติของขนมซองนั้นเป็นอย่างไร
แต่เราอาจจะพอรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ผ่านรูปบนซอง
และแน่นอนว่าก่อนจะซื้อขนมซองนั้น
เราจะต้องอ่านรายละเอียดบางอย่างที่ระบุบนซองก่อนตัดสินใจซื้อ

หากเปรียบเทียบกองทุนเป็นขนมซองนั้น

Fund Fact Sheet ก็จะเปรียบเสมือนรายละเอียดที่อยู่บนซองขนม
ให้เราได้อ่าน ทำความเข้าใจว่ากองทุนที่เรากำลังสนใจ

Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเบื้องต้น แต่ครบถ้วนของกองทุนรวม
ฉะนั้น Fund Fact Sheet จะทำให้เราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนที่เราสนใจอย่างครบถ้วน

หลักการอ่าน Fund Fact Sheet สำหรับมือใหม่เริ่มต้นกองทุนรวม

 

1. รู้ประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุน

• เริ่มจากการอ่านชื่อกองทุน

• ดูประเภทของกองทุน ว่าเป็นกองทุนประเภทไหน เช่น กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน (หุ้น) เป็นต้น

• อ่านนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน ว่านมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์อะไร และวางกลยุทธ์ในการบริหารอย่างไร (เชิงรุกหรือตั้งรับ)

 

2. รู้ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทน

• กองทุนรวมแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ระดับ ดูว่ากองทุนที่เราสนใจมีความเสี่ยงระดับไหน และควรเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่เรายอมรับได้

• ดูความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking error) เพื่อดูว่าผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนได้ใกล้เคียงกับตัวชี้วัด (Benchmark) ได้มากน้อยแค่ไหน

• ดู Maximum Drawdown (อัตราการขาดทุนสูงสุดของกองทุนในอดีต) เพื่อดูความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุน

• โดยปกติเราและกองทุนจะคาดหวังผลตอบแทนสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนตามหลัก High Risk High Return

 

3. รู้พอร์ตการลงทุน

การดูพอร์ตการลงทุนของกองทุน ทำให้เรารู้ว่าตรงกับนโยบายการลงทุนหรือไม่ เป็นการลงทุนแบบเจาะจง หรือมีการกระจายการลงทุน และหากลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ก็ควรไปดูทั้งปัจจัยมหภาคว่าประเทศนั้นเป็นอย่างไร และปัจจัยจุลภาคว่าบริษัทนั้นมีทิศทางที่ดีหรือไม่

 

4. รู้ผลงานในอดีต

• ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่อดูความสามารถของผู้จัดการกองทุน

• ผลการดำเนนงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

5. รู้ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการซื้อขาย

• ดูว่ากองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปรียบเทียบกับการทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

• ปกติค่าธรรมเนีบมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน กับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

สรุป!! Fund Fact Sheet เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ครบถ้วนของกองทุนที่เราสนใจ ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก๋า ควรอ่านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายกองทุนนะครับ

ณัฐเศรษฐ ตุ้ยดา, ที่ปรึกษาการลงทุน AFPT

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ