ไม่มีรายการ

5 คุณธรรมสร้าง พลังทางการเงิน

04 ธันวาคม 2563


ในชีวิตจริงตั้งแต่เล็กจนโต เราพบผู้คนมากมาย มีทั้ง คนรวยที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน และ คนจน ที่เงินขาดมือต้องกู้เงิน จนหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

ซึ่งคนส่วนใหญ่เกิดมามีอวัยวะครบ 32 เท่ากัน ต้องทำมาหากินเพื่อได้เงินมา ใช้จ่ายซื้อของสำหรับการดำรงชีวิต เหลือค่อยลงทุน สร้างอนาคต

แล้วทำไมบางคน มีเงินไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความอยากรู้ว่า เคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จทางการเงิน เขาใช้คุณธรรมอะไรบ้าง เพื่อสร้างพลังทางการเงินที่ยิ่งใหญ่

1. ขยัน : ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำงาน อย่างจริงจังต่อเนื่อง มีความเพียรพยายาม กล้าเผชิญอุปสรรค รักในสิ่งที่ทำ และ ทำในสิ่งที่รัก เรียกว่า คนสู้งาน(หนักเอา เบาสู้) เงินทองไหลมาเทมาแน่ๆๆ

2. ประหยัด : ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ การมีเงินเหลือคือชัยชนะของชีวิต สุดยอดๆจริง

3. ซื่อสัตย์ : ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ไม่ คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดั่งสุภาษิตไทย “ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ถ้าเป็นเช่นนั้น คนรู้ โลกรู้ มีแต่คนอยากได้ตัวไปร่วมงาน ทำให้กระแสเงินไหลเข้าไม่หยุด เหมือนสายน้ำไม่มีที่สิ้นสุด

4. มีวินัย : ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขตที่กำหนด สม่ำเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถกำหนดเรื่องการหารายได้ การชำระหนี้ และการลงทุน

5. หาความรู้ : ผู้ที่แสวงหาความรู้ ในเรื่องงาน เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องการลงทุน ทำให้ชีวิตไม่ประมาท โอกาสจะพลาดหรือสูญเสียเงินจะน้อยลง เหมือนเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตอยู่แบบสุขใจ
เราเชื่อว่าคุณ!!!ก็เป็นหนึ่งคน บนโลกใบนี้ ที่ต้องการสร้างพลังทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ ใช่มั้ยคะ

ในชีวิตจริงตั้งแต่เล็กจนโต เราพบผู้คนมากมาย มีทั้ง คนรวยที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน และ คนจน ที่เงินขาดมือต้องกู้เงิน จนหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

นฤมล บุญสนอง CFP® นักวางแผนการเงิน / วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ