ไม่มีรายการ

จะเป็นอย่างไรหากผิดนัด...ชำระค่าบ้าน

28 เมษายน 2563


เมื่อช่วงเดือนมกราคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิธีการคิดดอกเบี้ย และ การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มความเป็นธรรมให้กับลูกค้ามากขึ้น

โดยปรับเปลี่ยนทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน คือ

1. ค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด ให้คิดค่าปรับจากเงินต้นคงเหลือ (เดิมคิดจากเงินต้นทั้งก้อน) 

2. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ให้คืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนเมื่อลูกค้ายกเลิกบัตร (เดิมไม่คืนหรือคืนเมื่อลูกค้าขอ)

3. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ (เดิมคิดจากเงินต้นคงเหลือทั้งหมด)

ประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ (เดิมคิดจากเงินต้นคงเหลือทั้งหมด) ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้

เริ่มต้นเราต้องรู้จักกับวิธีการคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยบ้านก่อนนะคะ โดยมีการคำนวณดังนี้

เงินต้นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จำนวนวันของเดือนนั้น ÷ 365

เงินต้นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จำนวนวันของเดือนนั้น ÷ 365

ตัวอย่างการกู้ซื้อบ้าน

• กู้ซื้อบ้าน 3,000,000 บาท

• อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี

• จ่ายค่างวดรายเดือน 20,000 บาท

นำตัวเลขทั้งหมดเข้าตามสูตร เราจะเห็นว่าในแต่ละงวด ที่เราจ่ายไป 20,000 บาทนั้น มีการหักดอกเบี้ย และเงินต้นไป

เมื่อจ่ายงวดที่ 1 หักลบทุกอย่างแล้วจะเหลือเงินต้นที่กู้ซื้อบ้าน 2,992,328.77 บาท .

ธนาคารจะให้เราชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน

จากการคำนวณในงวดที่ 1 เราจะเห็นว่าในงวดแรกนั้นเราจ่าย 20,000 บาท ตัดดอกเบี้ยไปถึง 12,328.77 บาท และตัดต้นไปแค่ 7,671.23 บาท ธนาคารจะให้เราชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน หมายความว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย

ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น จากงวดที่ 2 เราจะเห็นว่า เราจ่ายดอกเบี้ย น้อยลงคือ 12,297.24 บาท และตัดเงินต้นมากขึ้นคือ 7,702.76 บาท

เมื่อจ่ายงวดที่ 2 หักลบทุกอย่างแล้วจะเหลือเงินต้นที่กู้ซื้อบ้าน 2,984,626 บาท

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ (เดิมคิดจากเงินต้นคงเหลือทั้งหมด)

หากผิดนัดชำระค่าบ้านในงวดที่ 3 

ในงวดที่ 3 จะถูกแบ่งเงินงวด เป็น 2 ส่วนเช่นเดิม คือ ดอกเบี้ย 12,265.60 บาท และเงินต้น 7,734.40 บาท

หากเราผิดนัดไม่ชำระค่าบ้านในงวดที่ 3 จะมีดอกเบี้ยปรับเพิ่มเติม คิดตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระ

การคิดคำนวณแบบเดิม จะคิดจากยอด เงินต้นคงเหลือทั้งหมด

การคิดคำนวณแบบใหม่ จะคิดจากยอด เงินต้นในงวดที่ผิดนัด

หากผิดนัดชำระค่าบ้านในงวดที่ 3  	ในงวดที่ 3 จะถูกแบ่งเงินงวด เป็น 2 ส่วนเช่นเดิม คือ ดอกเบี้ย 12,265.60 บาท และเงินต้น 7,734.40 บาท หากเราผิดนัดไม่ชำระค่าบ้านในงวดที่ 3 จะมีดอกเบี้ยปรับเพิ่มเติม คิดตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระ

มาตรการใหม่ ที่แบงก์ชาติสั่งให้คำนวณดอกเบี้ยจาก “เงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ” เท่านั้น นั่นคือเงินต้นงวดที่ 3 (ในเคสนี้) จะได้เป็น 7,734.40 x ดอกเบี้ย 5% x จำนวนวันที่จ่ายล่าช้าตามตัวอย่าง 30 วัน

เราจะเสียดอกเบี้ยปรับเพียงแค่ 31.78 บาท เท่านั้น  จากเดิมต้องเสียดอกเบี้ยปรับจำนวน 12,265.60 บาท  ต่างกันถึง 12,233.82 บาท

เราจะเสียดอกเบี้ยปรับเพียงแค่ 31.78 บาท เท่านั้น จากเดิมต้องเสียดอกเบี้ยปรับจำนวน 12,265.60 บาท ต่างกันถึง 12,233.82 บาท

และธนาคารจะต้องกำหนดระยะเวลา “ผ่อนผัน” ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ด้วย เช่น ชำระหนี้ล่าช้าไม่เกิน 3 วัน หรือ 5 วัน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในส่วนนี้ เป็นต้น

///////////////////////

ตอนนี้หลายๆแบงก์ได้ออกโปรโมชั่น "รีไฟแนนซ์" มาแข่งกันมากมาย หากต้องการเช็คโปรโมชั่นล่าสุดของแต่แบงก์ว่าให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่

ค้นหารีไฟแนนซบ้าน ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ