ไม่มีรายการ

รู้จักสินเชื่อ "รถแลกเงิน"

26 มีนาคม 2564


"รถแลกเงิน" คือ การขอสินเชื่อโดนนำรถไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

 ซึ่งมีคุณสมบัติและข้อควรรู้ดังนี้ ...

 

 1.รถต้องปลอดภาระ ไม่ติดผ่อนชำระหรือจำนำกับบริษัทสินเชื่อใด

2.ผู้ขอกู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ในรถ (ระบุชื่อในเล่มทะเบียน)

3.ใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ใช่เอารถไปจอดไว้ที่บริษัทสินเชื่อ

4.ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริง และไม่ขาดต่อทะเบียน

5.รถทุกประเภทสามารถขอสินเชื่อนี้ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

6.รถที่จะนำมาขอสินเชื่อไม่ควรมีอายุเกิน 10 ปี

7.การคิดดอกเบี้ยมีทั้งแบบคงที่และลดต้นลดดอก

8.คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

9.อัตราดอกเบี้ยคงที่จะต่ำกว่าเฉลี่ย 3-12% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสภาพรถ)

10.อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอยู่ที่เฉลี่ย 5-20% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสภาพรถ)

11.ผ่อนระยะยาวได้สูงสุด 84 เดือน

12.วงเงินอนุมัติเฉลี่ย 70-120% ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการสินเชื่อ, สภาพรถ และ รายได้ของผู้กู้

13.ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย อายุ 20-60 ปี

14.ผู้กู้ต้องมีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน ทั้งผู้มีรายได้ประจำ และ อาชีพอิสระ

15.ปัจจุบันสามารถขอสินเชื่อประเภทนี้โดยไม่ต้องโอนเล่มรถเป็นชื่อบริษัทสินเชื่อได้

16.อาจจะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

17.มีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

 

ข้อควรจำและปฏิบัติ !!! แม้สินเชื่อ "รถแลกเงิน" เป็นอีกช่องทางในการหาเงินสด แต่ควรนำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพิ่มสภาพคล่องฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ควรกู้มาเพื่อใช้จ่ายไม่จำเป็น เพราะ "หนี้" ก็คือ "หนี้" ยังไงก็ต้องใช้คืน ..........

 

หนึ่งเอง หนึ่งไง จะใครล่ะ ^^

บทความแนะนำล่าสุด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ