ไม่มีรายการ

รู้จักสินเชื่อ "รถแลกเงิน"

26 มีนาคม 2564


"รถแลกเงิน" คือ การขอสินเชื่อรูปแบบหนึ่ง โดยนำรถที่มีไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอแลกกับเงินสด

ซึ่งมีคุณสมบัติและข้อควรรู้ก่อนจะยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงินดังนี้ ...

1. รถต้องปลอดภาระ ไม่ติดผ่อนชำระหรือจำนำกับบริษัทสินเชื่อใด

2. ผู้ขอกู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ในรถ (ระบุชื่อในเล่มทะเบียน)

3. ใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ใช่เอารถไปจอดไว้ที่บริษัทสินเชื่อ

4. ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริง และไม่ขาดต่อทะเบียน

5. รถทุกประเภทสามารถขอสินเชื่อนี้ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

6. รถที่จะนำมาขอสินเชื่อไม่ควรมีอายุเกิน 10 ปี

7. การคิดดอกเบี้ยมีทั้งแบบคงที่และลดต้นลดดอก

8. คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

9. อัตราดอกเบี้ยคงที่จะต่ำกว่าเฉลี่ย 3-12% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสภาพรถ)

10. อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอยู่ที่เฉลี่ย 5-20% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสภาพรถ)

11. ผ่อนระยะยาวได้สูงสุด 84 เดือน

12. วงเงินอนุมัติเฉลี่ย 70-120% ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการสินเชื่อ, สภาพรถ และ รายได้ของผู้กู้

13. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย อายุ 20-60 ปี

14. ผู้กู้ต้องมีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน ทั้งผู้มีรายได้ประจำ และ อาชีพอิสระ

15. ปัจจุบันสามารถขอสินเชื่อประเภทนี้โดยไม่ต้องโอนเล่มรถเป็นชื่อบริษัทสินเชื่อได้

16. อาจจะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

17. มีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทสินเชื่อ

 

หากยังไม่ทราบว่าสินเชื่อรถแลกเงิน กับ รีไฟแนนซ์รถ มีความแตกต่างกันยังไง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ รีไฟแนนซ์ VS รถแลกเงิน

 

ข้อควรจำและปฏิบัติ !!! แม้สินเชื่อ "รถแลกเงิน" เป็นอีกช่องทางในการหาเงินสด

แต่ควรนำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพิ่มสภาพคล่องยามฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ควรกู้มาเพื่อใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เพราะ "หนี้" ก็คือ "หนี้" ยังไงก็ต้องใช้คืน .....

 

สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน  ไม่ต้องง้อคนค้ำ >> กดเลย <<  

------------------------------------

หนึ่งเอง หนึ่งไง จะใครล่ะ ^^

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ