ไม่มีรายการ

TISCODS กองทุนหุ้นปันผลติดดาว

25 สิงหาคม 2565


เจาะลึกกองทุนรวมหุ้นปันผล
กับ TISCODS จาก บลจ.ทิสโก้
นับเป็นกองทุนรวมหุ้นปันผลติดดาว ที่ผลงานโดดเด่น
เหมาะกับคนที่ต้องการรายได้ประจำจากปันผลระหว่างทางที่ลงทุนไปด้วย

LUMPSUM จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับกองทุนนี้กัน
ว่าจะน่าสนใจเข้าไปลงทุนมากน้อยแค่ไหน

 

 

 

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS) เป็นกองทุนรวมหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar rating มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดี ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย (ทั้งSET และ mai)

สัดส่วนการลงทุนของ TISCODS

สัดส่วนการลงทุนของ TISCODS

จากตารางจะเห็นว่ากองทุน TISCODS เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็น Blue Chip ของตลาดหุ้นไทย ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปคำนวณในดัชนี SET50

ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต

จากผลการดำเนินงานในอดีตจะเห็นภาพชัดเจนว่ากองทุน TISCODS สามารถเอาชนะ Benchmark มาโดยตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับว่าทำได้ตามกลยุทธ์การลงทุน ที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) สะท้อนถึงความสามารถของผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงกองทุน TLMSEQ

กองทุน TLMSEQ นับเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหุ้น (ตราสารทุน) เพียงอย่างเดียว

ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนด้วยจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ

บทสรุป

บทสรุป

คำเตือน

คำเตือน

อ้างอิง :

TISCODS Fund Fact Sheet

สนใจโฆษณาติดต่อ :

Tel : 081-773-6258 (จอย)

Email : [email protected]

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ